Borås - Göteborg - Marstrand - Tröllhattan - Vänern