jógový kurz ve stříleckém ášramu + výlet na Horu sv. Klimenta